Legio Mariae (Đạo Binh Đức Mẹ)

Tận Hiến cho Mẹ qua đường lối Legio.

Legio Mariae là gì?

Là Hội Đạo Binh Đức Mẹ, một đoàn thể giáo dân lớn nhất trong Giáo Hội Công Giáo, do giáo dân thành lập, được Giáo Hội phê chuẩn và đặt dưới sự chỉ huy của Đức Maria Vô Nhiễm, trung gian các ơn.Họ họp thành đạo binh để phục vụ trong cuộc chiến mà Giáo Hội không ngừng giao phong với thế gian và quyền lợi tội ác.Đơn vị (Praesidium) đầu tiên được thành lập tại thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan vào ngày 7 tháng 9 năm 1921. Tại Hoa Kỳ, Đạo Binh Đức Mẹ hoạt động từ năm 1931 và tại Việt Nam:Hà nội 1948, Huế 1951, Saigon 1954.Đạo binh này đến nay rất đông đảo và còn đang bành trướng khắp nơi trên thế giới.Hiện có khoảng sáu triệu hội viên hoạt động và 30 triệu tán trợ đang chiến đấu dưới lá cờ Nữ Vương Maria.

Hình Thành và Phát Triển "Hội Đạo Binh Đức Mẹ" Việt-Nam tại San Jose.

Giai đoạn I. (xây dựng và thử thách) từ năm 1981-1992

Ngay từ khi giáo dân Việt Nam cư ngụ tại San Jose được Toà Giám Mục Giáo Phận cho phép thành lập một họ đạo (Mission) mang tên Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Một sốanh chị em vốn là hội viên hoạt động từ bên quê nhà đã mau chóng hiệp cùng Linh mục quản nhiệm Họ đạo thành lập 4 Ti ể u độ i tiên khở i để hoạt độ ng trong địa bàn Giáo phậ n San Jose đó là các Tiểu đội

Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Tiểu đội Nữ Vương Hòa Bình.

Để việc quản trị và điều hành đúng theo hệ thống tổ chức và đường lối hoạt động theo thủ bản của Legio Mariae; khi một giáo xứ có trên hai đơn vị hoạt động, hơn nữa vì ngôn ngữ bất đồng nên một số quí anh chị ủy viên đã không thể tham dự các phiên họp Hội Đồng Curia cấp Địa Phận hàng tháng lúc bấy giờ. Một Hội Đồng Curia Việt Namđược thành lập ngày 02 tháng 03 năm 1986 do anh Phêrô Phạm Chương tổ chức và được sự chấp thuận của giáo quyền địa phương và Hội Đồng Senatus Los Angeles.Hội đồng Curia cấp địa phận được nâng lên thành Hội đồng Comitium như ngày nay. Hội đồng Curia Việt Nam mang danh hiệu "Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo". Đặt dưới sự quản trị trực tiếp của Hội đồng Comitium cấp Giáo Phận San Jose.Địa điểm hội họp của hội đồng Curia tại Trụ sở Họ Đạo, địa chỉ số 685 Singleton Road, San Jose CA 95111.

Tháng 9/1986 địa điểm hội họp của hội đồng Curia được chuyển về trụ sở của Địa Phận San Jose.

Thành Phần Ủy Viên Giai Đoạn I:

A/- Linh giám:Thứ 1: Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh

Thứ 2: Lm. Phaolô Lưu Đình Dương

Thứ 3: Lm. Giuse Cao Phương Kỷ

B/- Trưởng : Thứ 1: Anh Phêrô Phạm Chương(2 nhiệm kỳ)

C/- Phó:Thứ 1: Anh Đỗ Văn Ngọ Thứ 2: Anh Phaolô Nguyễn Tấn Bình

D/- Thư ký:Thứ 1: Chị Têrêsa Đặng Trần Mai Hương

Thứ 2:Anh Vincent Đoàn Vượng

E/- Thủ quỹ:Thứ 1: Anh Giacôbê Đặng Trần Hưng

Thứ 2: Chị Catarina Nguyễn Lan

Giai Đoạn II: (Tiếp tục xây dựng) từ năm 1992 - 1997

Thành Phần Ủy Viên :

A/- Linh Giám:Thứ 4: Lm. Giuse Nguyễn Văn Thư

B/- Trưởng:Thứ 2: Anh Vincent Đoàn Vượng

C/- Phó:Thứ 3: Anh Phaolô Nguyễn Chính

Thứ 4: Anh Phaolô Nguyễn Tấn Bình

D/- Thư ký:Thứ 3: Anh Louis Nguyễn Minh

E/- Thủ quỹ:Thứ 3: Anh Vincent Vũ Đình Hồ

Trong giai đoạn này, thêm hai tiểu đội sau đây được thành lập, trực thuộc Curia:

Tiểu đội Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ

Tiểu đội Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa

Giai Đoạn III (Phát Triển và Trưởng Thành) Từ năm 1997 - 2003

Hội đồng Curia đổi danh hiệu là "Nữ Vương Trời Đất". Địa điểm hội họp: Giáo Xứ Việt Nam Saint Patrick-Proto Cathedral. Địa chỉ số 389 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95113.

Thành Phần Ủy Viên:

A/- Linh Giám: Thứ 5:Lm. Đôminicô Đỗ Văn Đĩnh6: Lm Phêrô Phan Thế Lực

B/- Trưởng:Thứ 3: Anh Phạm Chương

C/- Phó:Thứ 4: Anh Phaolô Nguyễn Tấn Bình (NK2)

D/- Thư ký:Thứ 4: Anh Giuse Nguyễn Tuấn

Thứ 5: Anh Vincent Đoàn Vượng

E/- Thủ quỹ:Thứ 4: Chị Maria Nguyễn Thị Tâm

5: Chị Têrêsa Nhan Liên

Trong giai đoạn này có thêm sáu (6) Tiểu đội được thành lập, trực thuộc Curia:

Tiểu đội Đức Mẹ Lavang

Tiểu đội Nữ Vương Mân Côi

Tiểu đội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tiểu đội Đức Mẹ Là Cửa Thiên Đàng

Tiểu đội Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần

Tiểu đội trẻ Đức Bà Chiến Thắng

Giai Đoạn IV: (Tiếp tục phát triển và thánh hoá Hội Viên) Từ năm 2003 tới na y

Thành Phần Ủy Viên:

A/- Linh Giám:Thứ 6: Lm Phêrô Phan Thế Lực

B/- Trưởng:Thứ 4: Anh Phaolô Nguyễn Tấn Bình

C/- Phó:Thứ 5: Anh Antôn Chu Gia Phụ

D/- Thư ký:Thứ 5: Anh Vincent Đoàn Vượng (NK II)

E/- Thủ quỹ:Thứ 6: Chị Maria catarina Nguyễn Phương

Curia có thêm một (1) tiểu đội trực thuộc:

Tiểu đội trẻ Nữ Vương Các Thánh Hiển Tu

Nhờ ơn Chúa, Đức Mẹ và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cùng với sự cộng tác của các cha Linh giám: Phêrô Phan Thế Lực, Antôn Nguyễn Duy Tường, Phaolô Phan Quang Cường, Đôminicô Đặng Duy Tôn, Phêrô Nguyễn Đình Đệ, Tôma Vũ Minh Đức, Đức Ông Đỗ Văn Đĩnh, các Tu sĩ trợ tá Linh giám: Thày Sáu Huỳnh Văn Ngọc, các Seour Maria Goretti Tri Ân, Sr josepha Ngọc LHC; Các giáo dân trợ tá: Anh Phêrô Phạm Chương, anh Đominicô Hoàng Vinh Quang, anh Phaolô Nguyễn Tấn Bình mà Hội Đạo Binh Đức Mẹ của Giáo dân Việt Nam tại Giáo Phận San Jose đã phát triển mạnh mẽ trong gần 30 năm qua.

Hiện nay, Hội đồng Curia Việt Nam “Nữ Vương Trời Đất” có tất cả 23 tiểu đội trưởng thành, 03 tiểu đội trẻ (Junior) và 01 nhóm Hiệp sĩ thuộc TĐ Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ.

·Quân số hội viên hoạt động: 300 trong đó có 90 h/v lên hạng nghĩa sĩ

·Quân số Hội viên tán trợ: 300 có 100 h/v lên hàng bảo trợ.

Điều đáng khích lệ là hầu hết các Linh mục và tu sĩ nam nữ Việt Nam cư ngụ trong khu vực đã nhậnlàm hội viên Bảo trợ cho hội.

Chủ Đích và Kế Hoạch hoạt động của Legio Mariae:

Chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn và mở mang nước Chúa Kitô.

Legio Mariae sẽ tùy Đức Giám Mục địa phận và Cha Sở xử dụng ở bất cứngành hoạt động xã hội hay công giáo tiến hành nào mà các ngàixét thích hợp cho hộâi viên Legio và ích lợi cho Hội Thánh. Không bao giờ hội viên Legio đảm nhận một công việc nào trong giáo xứ mà không có Cha Sở hay đấùng bản quyền chuẩn y.

Công tác thường xuyên của Legio:

1/- Thăm gia đình: Công giáo - Tôn giáo bạn - Rối - Bất hòa - Trễ nải việc đạo đức.

2/- Thăm bệnh nhân: Tại bệnh viện - Viện dưỡng lão - Tư gia.

3/- Thăm tù nhân.

4/- Kiệu Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân: Tại tư gia - Bệnh viện - Viện dưỡng lão.

5/- Dạy giáo lý.

Kế Hoạch Và Thành Quả Hoạt Động Của “Curia Nữ Vương Trời Đất”

Khu vực hoạt động của Hội Đồng Curia “Nữ Vương Trời Đất” bao trùm toàn thề lãnh thổ Giáo Phận San Jose nên Hội đồng đã quyết định chia lãnh thổ làm 12 khu vực và quy định cho mỗi tiểu đội phụ trách một khu riêng biệt (Riêng TĐ trẻ NVCT Hiển Tu đang trong giai đoạn huấn luyện).Trưởng các tiểu đội sẽ tùy nghi phân chia những “Công tác thường xuyên” ghi trên cho đoàn viên của mình thi hành.

Thành quả đạt được trong các năm hoạt động như sau:

- Thăm các gia đình Công giáo19387 g/đ

- Thăm các gia đình tôn giáo bạn16532 g/đ

- Thăm và giúp đỡ gia đình rối hôn phối232 g/đ - Đã hợp thức hóa cho 22 cặp

- Thăm các gia đình trễ nải170 g/đ - Đã bình thường hóa 45 ng.

- Thăm tù nhân913 người

- Thăm bệnh nhân tại gia và bệnh viện73, 716 người

- Kiệu Mình Thánh Chúa cho Bệnh nhân38,608 B/n tại gia và Bệnh viện

- Dạy giáo lý tại gia 72 người-Đã rửa tội 74 người trong đó có 22 người rửa tội lúc nguy tử tại Bệnh Viện.

Ngoài những công tác thường xuyên trên đây do các Tiểu đội thực hiện. Hội đồng Curia Nữ Vương Trời Đất đã và đang phát hành bản tin hàng tháng từ năm 1986 đến nay đã được 160 số, nhằm mục đích truyền đạt Tin Mừng của Chúa và giáo lý của Hội thánh, bản tin cũng có trang thông tin về những sinh hoạt của Legio Mariaeđịa phương và thế giới.

“Legio Mariae như một nhà dòng cho người giáo hữu, Legio là lý tưởng của sự thánh thiện trọn lành được chuyển sang đời sống giáo dân.Legio là nước Chúa Kitô thâm nhập vào hạng người sống giữa thế gian ngày nay”. (Đức Cha Alfred O' Rahilly)

“Đối với chúng ta là những hội viên, Hội Đạo Binh Đức Mẹ là sự bành trướng và phát triển chính Đức Maria, Mẹ trên trời của ta.Đức Maria đã đón nhận ta vào hội như vào lòng từ mẫu của Người.Đối với chúng ta, yêu mến và phụng sự Hội Đoàn tức là yêu mến phụng sựĐức Maria.”

(Tiểu luận về Maria học thuyết, do tu sĩ dòng Đức Bà)

Praesidium: Queen of Confessors

Legio Juniors

Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.Năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã ngồi trên Ngai của Thánh Phêrô Tông Đồ và tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác về Trời.Nhìn về lịch sử Giáo Hội, Đức Mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng và Giáo Hội luôn bày tỏ lòng kính yêu và hiếu thảo tha thiết lên Đức Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Công Đồng Ephêsô 431).Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu Kitô là đầu của Giáo Hội.Đức Mẹ còn cưu mang và nuôi dưỡng Giáo Hội cách thiêng liêng qua lời cầu bầu, che chở và đỡ nâng Giáo Hội khi quẫn bách cũng như lúc thịnh vượng.Vì vậy, Giáo Hội gồm những phần tử: các Thánh Tông Đồ, các Thánh Hiển Tu, các Thánh Đồng Trinh, các Thánh Tử Đạo, các vị trong hàng Giáo Phẩm và các tín hữu khắp nơi. Không những chỉ có người tín hữu Công Giáo, nhưng có cả những người ngoại có lòng tôn sùng, yêu mến, ca ngợi và tận hiến cho Mẹ, vì nơi Mẹ phát sinh ra nguồn sinh lực dồi dào, và Mẹ thông ban các ơn xuống cho nhân loại.Nguồn sinh lực dồi dào đó không ai khác chính là Đức Giêsu Đấng mà Mẹ đã chín tháng cưu mang và cũng là Thiên Chúa của chúng ta, đấng đã dám xưng mình là Đường, là Chân Lý và là sự sống (Gioan 14:6).Chúa Giêsu đã nhờ Đức Mẹ để đến với nhân loại, nhân loại muốn gặp gỡ và tìm đến Chúa Giêsu cũng phải theo trật tự nguyên tắc đó là phải qua Đức Maria.Mẹ Maria là sợi dây liên kết giữa tình trời và tình đất.Mẹ Maria là bậc thang để con người tìm đến Chúa Giêsu mà không sợ bị hư mất.Vì Mẹ rất nổi tiếng về lòng nhân từ, thanh thế trong ơn nghĩa Chúa.

Mẹ có lòng xót thương và sẵn sàng vui lòng đón nhận những người con hư hỏng, lầm đường lạc lối, có lòng ăn năn hoán cải thì Mẹ không bao giờ từ chối họ.Vì vậy, có rất nhiều tâm hồn đơn sơ bé nhỏ đã chạy đến Mẹ, van xin Mẹ, kêu cầu Mẹ và ngay cả tận hiến tứ chi xác hồn cho Mẹ để xin Mẹ cứu vớt linh hồn họ khỏi bị trầm luân hỏa ngục.Thật, quả thật những linh hồn nào tận hiến cho trái tim vô nhiễm Mẹ là những tâm hồn khôn ngoan ở trần gian này vì họ đã tìm được những phiếu thông hành để đi vào vườn địa đàng hạnh phúc vĩnh cửu.Chính Đức Maria là vườn địa đàng hạnh phúc vĩnh cửu kia, và những ai tận hiến cho Mẹ sẽ được tự do ra vào vườn địa đàng đó như là Hoàng Tử, Công Chúa ra vào tự do nơi cấm địa.Quân binh Legio là những người con nhỏ bé đã dám tận hiến tất cả cho Mẹ, hy sinh quên mình, xông pha ra trận chiến phá tan đối phương, là ma quỉ đang ẩn bằng nhiều hình dáng ở trần gian này.Vũ khí sắc bén của chúng tôi là lòng sùng kính và tận hiến cho Trái Tim Mẹ, từ nơi Trái Tim Mẹ chúng tôi lãnh lấy ngọn lửa mến để trở nên những mũi tên lửa dùng để bắn sang vị trí của kẻ thù.Linh hồn của quân binh sẽ được Mẹ cho bay lên cao giữa đám mây sáng chói để rồi đổ mưa Lời Chúa xuống và đem lại phần rỗi cho các linh hồn.Quân binh của Mẹ phải trở nên sấm sét để phá tan tội lỗi đánh thức tĩnh thế gian đang sống trong bóng tối u mê, chiến đấu tiêu diệt tà thần là thế gian, xác thịt và ma quỷ.Quân binh của Mẹ trung thành tuân giữ mệnh lệnh Chúa, dùng lời Chúa như giáo đồng sắt bén đánh Đông dẹp Bắc cho đến khi nào hạ được địch mới thôi. (Sùng Kính Mẹ Maria 44)

Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.Năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã ngồi trên Ngai của Thánh Phêrô Tông Đồ và tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác về Trời.Nhìn về lịch sử Giáo Hội, Đức Mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng và Giáo Hội luôn bày tỏ lòng kính yêu và hiếu thảo tha thiết lên Đức Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Công Đồng Ephêsô 431).Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Đức Giêsu Kitô là đầu của Giáo Hội.Đức Mẹ còn cưu mang và nuôi dưỡng Giáo Hội cách thiêng liêng qua lời cầu bầu, che chở và đỡ nâng Giáo Hội khi quẫn bách cũng như lúc thịnh vượng.Vì vậy, Giáo Hội gồm những phần tử: các Thánh Tông Đồ, các Thánh Hiển Tu, các Thánh Đồng Trinh, các Thánh Tử Đạo, các vị trong hàng Giáo Phẩm và các tín hữu khắp nơi. Không những chỉ có người tín hữu Công Giáo, nhưng có cả những người ngoại có lòng tôn sùng, yêu mến, ca ngợi và tận hiến cho Mẹ, vì nơi Mẹ phát sinh ra nguồn sinh lực dồi dào, và Mẹ thông ban các ơn xuống cho nhân loại.Nguồn sinh lực dồi dào đó không ai khác chính là Đức Giêsu Đấng mà Mẹ đã chín tháng cưu mang và cũng là Thiên Chúa của chúng ta, đấng đã dám xưng mình là Đường, là Chân Lý và là sự sống (Gioan 14:6).Chúa Giêsu đã nhờ Đức Mẹ để đến với nhân loại, nhân loại muốn gặp gỡ và tìm đến Chúa Giêsu cũng phải theo trật tự nguyên tắc đó là phải qua Đức Maria.Mẹ Maria là sợi dây liên kết giữa tình trời và tình đất.Mẹ Maria là bậc thang để con người tìm đến Chúa Giêsu mà không sợ bị hư mất.Vì Mẹ rất nổi tiếng về lòng nhân từ, thanh thế trong ơn nghĩa Chúa.

Mẹ có lòng xót thương và sẵn sàng vui lòng đón nhận những người con hư hỏng, lầm đường lạc lối, có lòng ăn năn hoán cải thì Mẹ không bao giờ từ chối họ.Vì vậy, có rất nhiều tâm hồn đơn sơ bé nhỏ đã chạy đến Mẹ, van xin Mẹ, kêu cầu Mẹ và ngay cả tận hiến tứ chi xác hồn cho Mẹ để xin Mẹ cứu vớt linh hồn họ khỏi bị trầm luân hỏa ngục.Thật, quả thật những linh hồn nào tận hiến cho trái tim vô nhiễm Mẹ là những tâm hồn khôn ngoan ở trần gian này vì họ đã tìm được những phiếu thông hành để đi vào vườn địa đàng hạnh phúc vĩnh cửu.Chính Đức Maria là vườn địa đàng hạnh phúc vĩnh cửu kia, và những ai tận hiến cho Mẹ sẽ được tự do ra vào vườn địa đàng đó như là Hoàng Tử, Công Chúa ra vào tự do nơi cấm địa.Quân binh Legio là những người con nhỏ bé đã dám tận hiến tất cả cho Mẹ, hy sinh quên mình, xông pha ra trận chiến phá tan đối phương, là ma quỉ đang ẩn bằng nhiều hình dáng ở trần gian này.Vũ khí sắc bén của chúng tôi là lòng sùng kính và tận hiến cho Trái Tim Mẹ, từ nơi Trái Tim Mẹ chúng tôi lãnh lấy ngọn lửa mến để trở nên những mũi tên lửa dùng để bắn sang vị trí của kẻ thù.Linh hồn của quân binh sẽ được Mẹ cho bay lên cao giữa đám mây sáng chói để rồi đổ mưa Lời Chúa xuống và đem lại phần rỗi cho các linh hồn.Quân binh của Mẹ phải trở nên sấm sét để phá tan tội lỗi đánh thức tĩnh thế gian đang sống trong bóng tối u mê, chiến đấu tiêu diệt tà thần là thế gian, xác thịt và ma quỷ.Quân binh của Mẹ trung thành tuân giữ mệnh lệnh Chúa, dùng lời Chúa như giáo đồng sắt bén đánh Đông dẹp Bắc cho đến khi nào hạ được địch mới thôi. (Sùng Kính Mẹ Maria 44)

Quý cụ, quý ông bà, cô bác và anh chị em thân mến. Chắc là quý vị đã từng hỏi rằng Legio Mariae truyền giáo bằng cách nào?Ai là người hướng dẫn dìu dắt Legio, và đâu là chưôùc Mẹ, theo chaân Mẹ để vội vaõ leân đưôøng đeán nhưõng nôi hang cùng ngoõ hẻm, để tìm đeán nhưõng ngưôøi bò bỏ rôi, soáng coâ độc lẻ loi hiu quạnh trong nhưõng caên phòng thieáu vaéng lôøi thaêm hỏi sưùc khoẻ.Hội vieân Legio baét chưôùc Mẹ vội vaõ đeán gặp gôõ caùc linh hoàn để truyeàn đạt tình yeâu Chuùa đeán cho họ qua lôøi thaêm hỏi, trao ban nhưõng nụ cưôøi, taâm sự và trò truyện để phaù tan đi sự hiu quạnh coâ độc của nhưõng taâm hoàn laâu ngày khoâng ai đeán vieáng thaêm.Tin mừng theo Thaùnh Luca thuật lại ngày xưa Mẹ Maria đaõ từ bỏ queâ nhà cuả mình là Nazareth leân đưôøng vội vaõ đeán một mieàn nuùi thuộc Chi Tộc Giuđa để thaêm vieáng bà chò Họ cuả Mẹ đang mang thai.Chuùng ta thử đặt caâu hỏi: động lực nào đaõ thoâi thuùc Mẹ phải vội vaõ leân đưôøng đeán một nôi raát xa xoâi, một ngưôøi phụ nưõ gaày yeáu đang mang thai phải lặng lội đưôøng xa, hôn 200 caây soá, baêng rừng vưôït nuùi đi bộ maát maáy ngày trôøi môùi đeán đuôïc nhà bà Elizabeth.Động lực thoâi thuùc Mẹ chính là tình yeâu của Chuùa Thaùnh Thaàn.Tình yeâu Thieân Chuùa đang soâi sục chaùy bỏng trong linh hoàn Mẹ, thuùc baùch Mẹ phải vội vaõ leân đưôøng để truyeàn đạt sự rạo rực tình yeâu Chuùa ôû trong lòng Mẹ đeán cho gia đình bà Elizabeth.Thaùnh Anphongsoâ noùi khi Mẹ đặt chaân đeán nhà bà Elizabeth, Mẹ đaõ rộng ban cho gia đình này nhưõng đặc aân từ trôøi cao, hạnh phuùc Thieân Đàng và ơn cưù độ vì Chùa Giêsu đang ôû trong bụng Mẹ cuõng đeán vieáng thaêm gia đình aáy.Đưùc Thaùnh Cha Phaolô VI đã nói 'Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria đang cưu mang Chúa Giêsu trong bụng Mẹ đi viếng thăm, giúp đỡ bà Elizabeth, và công bố lòng thương xót của Thiên Chúa đến với nhân loại (Tông Huấn Marialis Cultus #7)Mẹ đến để chia sẻ niềm vui, chăm sóc và nâng đỡ bà chị Họ đang lúc tuổi già mang thai nặng nề. Ngày xưa, không những Mẹ đã vội vã lên đường đi viếng thăm, nhưng biết bao thế kỷ gần đây, Mẹ cũng đã vội vã đến viếng thăm các con của Mẹ như là Fatima- Bồ Đào Nha (1917), Lộ Đức- Pháp (1858), Guadalupe- Trung Mỹ(1531), La Vang- Việt Nam (1798).Mẹ đến để truyền đạt thông điệp về tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, mời gọi con người hoán cải trở về với Chúa.

Ngày hôm nay, hơn 33 triệu quân binh của Mẹ đang cùng Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ vội vã lên đường đến viếng thăm viện dưỡng lão, gặp gỡ thăm hỏi các cụ hầu mang lại niềm vui và tinh thần tươi mát giúp các cụ quên đi sự cô đơn lạnh lẽo trong những căn phòng cô tịch.Quân binh của Mẹ đi khai thác thăm viếng những gia đình không rõ Tôn Giáo, sắc tộc hầu mong đem Chúa đến cho mọi người và ước mong tìm kiếm những Chiên lạc về với Chúa.Hội viên Legio đến viếng thăm gia đình Công Giáo, noi gương Mẹ xưa kia đã vội vã lên đường mang Chúa đến cho bà Elizabeth.Ngày nay, anh chị em Legio cũng bắt chước Mẹ vội vã lên đường đến thăm những gia đình Công Giáo để truyền sang sự rạo rực của tình Chúa đến trong linh hồn họ.Công viêc truyền giáo của legio tuy tầm thường nhỏ bé so với những công việc vĩ đại của các nhà Dòng Tu, nhưng hội viên Legio làm những công việc tầm thường nhỏ bé ấy với một khối tình yêu thật lớn, cộng với sự kết hợp mật thiết với Mẹ Chí Thánh và dưới sự huớng dẫn của Chúa Thánh Thần, những công việc tầm thường đã trở nên những việc phi thường mang lại sức mạnh cứu rỗi các linh hồn.Hội viên Legio truyền giáo bằng đời sống hy sinh, quên mình, luyện tâp các nhân đức, siêng năng đi họp mỗi tuần, bỏ thời gian đi làm việc Tông Đồ với Mẹ, yêu mến đời sống cầu nguyện kinh mân côi hằng ngày,và tận hiến cho trái tim Mẹ.

Đời sống truyền giáo của Đạo Binh Đức Mẹ khác hẳn với lối truyền giáo khác đó là người quân binh Legio không cần phải nói hay, giảng giỏi thao thao bất tuyệt để lôi cuốn người ta theo Chúa, nhưng hội viên truyền giáo bằng hương thơm của các nhân đức, bằng hành động việc làm cụ thể, bằng gương sáng, bằng tấm lòng nhiệt thành và tình thương mang đến sự vui vẻ, bình an và tươi mát cho các linh hồn.Ca dao Việt Nam có câu 'Lời nói lung lay, gương sáng thì lôi cuốn,' quả thật đời sống truyền giáo bằng gương sáng của Mẹ và các nhân đức của Mẹ có sức mạnh thu hút lôi cuốn và để lại ấn tượng sâu sắc cho tha nhân hơn là ăn nói lưu loát, lời lẽ văn chương, lý luận cao siêu cũng chỉ làm cho người ta nhớ được vài phút rồi thì cũng phai mờ trong tâm trí. Các quân binh của Mẹ học noi gương đời sống truyền giáo âm thầm của Mẹ bằng sống đời sống tận hiến, tín nhiệm và đặt niềm cậy trông vào Mẹ, có như thế thì công việc truyền giáo của Legio mới mang lại nhiều hoa quả ích lợi cho các linh hồn.

Tiểu Sử và.Legio Juniors thành lập tại San Jose

Khi nhìn về quá khứ của Legio Juniors, quý ông bà cô bác và anh chị em sẽ nhận ra có một bàn tay vô hình, một sức mạnh phi thường và một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt đang đốt cháy con tim của các hội viên trẻ hoạt động và thôi thúc những tâm hồn trẻ phải cấp bách làm việc tông đồ cho Mẹ trong một xã hội đầy lôi cuốn này.Tiểu Đội Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần thành lập vào ngày 6 tháng 1 năm 2002 với tổng cộng 12 hội viên hoạt động (thật đúng với con số 12 vị Thánh Tông Đồ của Chúa Giêsu khi xưa) dưới sự hướng dẫn của Cha Phêrô Phan Thế Lực và hiện nay là Đức Ông Đôminicô Đỗ Văn Đĩnh.Tiểu Đội đã từng trải qua biết bao khó khăn thử thách lúc ban đầu, nhưng vì lòng can đảm bền trí, lòng hăng say tích cực và thiết thực của mỗi hội viên cộng với ơn quan phòng che chở của Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ, Tiểu Đội đã vượt qua mọi thách đố và còn trưởng thành lớn lên trong tinh thần phục vụ.Mục đích và đường lối của Legio là thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.

Hội viên thánh hóa bản thân mình qua sự siêng năng đi họp mỗi tuần, bỏ thêm giờ tình nguyện đi l àm việc tông đồ cho Đức Mẹ, siêng năng và yêu mến phép lần hạt mân côi hằng ngày, thành thật tôn sùng và tận hiến cho trái tim vẹn sạch Mẹ theo đường lối đã vạch sẵn của Thánh Luis Marie De Monfort; đấng bảo trợ đắc lực của Legio.Hội viên Legio Juniors thi hành những công tác như sau: đi thăm viếng viện dưỡng lão để gặp gỡ hỏi thăm các cụ hầu mong mang lại niềm vui và tinh thần giúp các cụ quên đi sự cô đơn lạnh lẽo.Hội viên đi khai thác thăm viếng những người không rõ Tôn Giáo.Hội viên mời Cha đến để xức dầu bệnh nhân và giải tội cho các cụ tại tư gia cũng như tại Viện Dưỡng Lão.Dưới sự hướng dẫn và sai đi của Cha Xứ, hội viên được phép mang Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt tại nhà cũng như tại Bệnh Viện.Ngoài ra hội viên còn tham dự các giờ Chầu Thánh Thể tại các Giáo Xứ chung với cộng đoàn và cũng như chầu Thánh Thể cá nhân.Hội viên tập sống đời sống nội tâm kết hiệp mật thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu và để múc lấy nguồn ân sủng từ Thánh Thể cho mình và đồng thời để ban phát cho các linh hồn.Tiểu Đội NVCTTT dưới sự hướng dẫn và cầu bầu của Đức Mẹ nên lần lần phát triển lớn mạnh gia tăng thêm nhiều hội viên trẻ. Vì vậy mà tháng 5 năm 2003, Curia Việt Nam Nữ Vương Trời Đất đã cho phép thành lập thêm một Tiểu Đội Legio Juniors với danh hiệu Đức Bà Chiến Thắng, và đồng thời ngày 11 tháng 1 năm 2004, Cha Linh Giám Curia cho phép thành lập thêm một Tiểu Đội mới với danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Hiển Tu.Các Hội Viên hoạt động đã ý thức được giá trị của việc tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ thánh hóa, uốn nắn và dạy dỗ mình luôn biết sống tiến đức trên con đường nên thánh.Qua ơn gọi phục vụ trong Legio, đã có một số anh chị em lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi và thúc bách con tim họ ra đi làm chứng nhân cho tình yêu Chúa và rao giảng nước Trời.Legio Juniors đã nuôi dưỡng 8 hoa quả của ơn gọi tận hiến: trong đó gồm có 4 anh em chủng sinh gia nhập vào Giáo Phận Triều và 3 anh em gia nhập vào Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời và một chị gia nhập vào Dòng Mến Thánh Giá.Thật là một niềm vui lớn cho Curia Việt Nam nói riêng và cho Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ nói chung, những hoa quả do việc tận hiến cho Đức Mẹ qua đường lối Legio nay đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp không thể ngờ được.

Lạy Mẹ Maria, trên thế gian này còn quá nhiều linh hồn chưa yêu mến Chúa vì họ chưa được biết Chúa, xin Mẹ uốn nắn lòng trí chúng con, dạy cho chúng con biết yêu mến Chúa như chính trái tim Mẹ đã yêu mến Chúa.Xin Mẹ biến đổi chúng con thành khí cụ tình yêu của Chúa để chúng con đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.Xin cho chúng con biết quên mình luôn hy sinh phục vụ vì tình mến Chúa để cho mọi người biết Danh Chúa và phụng thờ Chúa.Xin Mẹ và các Thánh Bảo Trợ cùng với các Thiên Thần trên Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.Amen.

Xem Hình Ở Đây