Thư Cha Chánh Xứ Ngày 04 Tháng 09 Năm 2016

Ngày 4 Tháng 9 Năm 2016

Qu. Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Thông thường, các chủng sinh tại chủng viện St. Patrick khi học đến năm thứ 2 thần học thì sẽ được đưa đi giúp các giáo xứ, tiếp xúc với thực tế, học hỏi những sinh hoạt và cách làm việc của các linh mục quản nhiệm trong một giáo xứ. Năm nay địa phận San Jose đã sắp xếp thầy Gioan Hoàng Tú, sẽ đến giúp cho giáo xứ chúng ta từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Trong khoảng thời gian 1 năm này, thầy Gioan Hoàng Tú sẽ giúp cho giới trẻ, giáo l., phụng vụ, đồng thời cũng sẽ tham dự vào Hội Đồng Mục Vụ và Ban Tài Chánh dưới sự hướng dẫn của tôi và thầy cũng học cách tổ chức, phương pháp lãnh đạo, tiếp xúc với các đoàn thể trong giáo xứ để có thể trở thành linh mục nhiệt thành cho Giáo Hội.

Ơn gọi tu trì hiện tại rất cần, nhất là trong tương lai khi các linh mục lớn tuổi dần dần về hưu; nếu không có những người dám hy sinh cuộc sống riêng, bỏ cha mẹ, anh em, bạn bè để đi theo tiếng Chúa gọi thì tương lai của Giáo Hội sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, khi bước vào chủng viện để học, để rèn luyện tinh thần vẫn chưa đủ, mà cần phải có thời gian thực tập thực tế cuộc sống bên ngoài chủng viện; tiếp xúc trực tiếp với giáo dân, những sinh hoạt của giáo xứ để học các làm việc và giải quyết các vấn đề trong giáo xứ, từ tinh thần, đến tài chánh sinh hoạt của một giáo xứ. Thời gian thực tập cũng là thời gian thử thách về lòng yêu

mến Chúa, về những cám dỗ của cuộc sống... Vì thế cũng xin qu. ông bà và anh chị em, thêm lời cầu nguyện và giúp đỡ cho thầy Gioan Hoàng Tú có thể hoàn tất 1 năm thực tập và thử thách, nâng đỡ tinh thần để thầy không lùi bước trước những khó khăn mà tiếp tục bước theo con đường tận hiến để trở thành 1 linh mục tốt lành giúp cho Giáo Hội và địa phận San Jose của chúng ta.

Một lần nữa, xin được giới thiệu đến qu. ông bà và anh chị em, thầy Gioan Hoàng Tú là chủng sinh thuộc chủng viện St Patrick. Xin Chúa chúc lành, cùng đồng hành với thầy và cũng xin cho tôi có thể chu toàn trách nhiệm hướng dẫn thầy trong 1 năm đầy thử thách.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Phê-rô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Đức Mẹ La Vang San Jose