Thư Cha Chánh Xứ Ngày 02 Tháng 01 Năm 2016

Ngày 1 tháng 1 năm 2017

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Theo phụng vụ thánh, hằng năm giáo hội chọn ngày đầu năm để mừng kính trọng thể Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một đặc ân Thiên Chúa ban cho người phụ nữ trong trắng, đơn sơ để góp phần vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Ngày lễ mừng kính Đức Mẹ- Mẹ Thiên Chúa nhắc nhở cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa qua người Mẹ đáng kính và dịu hiền, luôn sống đời sống vâng phục. Theo nhân tính của một người Mẹ, Đức Mẹ luôn yêu thương Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu, Đức Mẹ yêu thương Hội Thánh và mọi người chúng ta. Trong những ngày đầu Năm Mới, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ và cầu xin Mẹ che chở, đồng hành và dẫn dắt chúng ta đến cùng Con của Mẹ.

Nhìn lại hơn 4 năm, chúng ta đều cảm nhận được sự bao bọc chở che của Đức Mẹ và hồng ân của Thiên Chúa ban trên mọi việc của giáo xứ, nhất là chương trình xây dựng lại giáo xứ, tất cả đã một lòng hiệp ý, hy sinh để góp tay xây dựng lại Ngôi Nhà Chung cho người công giáo Việt Nam tại San Jose này. Tất cả đều có sự an bài của Thiên Chúa nên mọi việc tiến triển rất thuận lợi và tốt đẹp từ việc địa phận cho thay đổi tên Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang, việc xin cấp giấy phép xây dựng, việc chọn công ty xây dựng, việc thiết kế họa đồ ...và khi bản vẽ hoàn tất được trình lên thành phố, sau đó đã được chấp thuận. Và tháng rồi là một khởi đầu mới mẻ, tốt đẹp, là ngày đặt viên đá để chính thức khởi công xây dựng. Hồng ân Thiên Chúa đang tuôn tràn trên giáo xứ chúng ta!

Năm 2017, sẽ là một năm trổ hoa ân phúc, chúng ta hãy dùng ngày đầu năm để tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ giáo xứ trong những năm khó khăn nhất và xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ mà gìn giữ, chúc phúc cho giáo xứ chúng ta cũng mỗi gia đình trong năm mới 2017.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Đức Mẹ La Vang San Jose