Thư Cha Chánh Xứ Ngày 11 Tháng 06 Năm 2017

Ngày 11 tháng 6 năm 2017

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Nếu có ai hỏi : “Xin Cha giải thích về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi” thì thưa rằng, với kiến thức hạn hẹp của loài người, chúng ta không thể giải thích được vì sao một Chúa lại có Ba Ngôi Vị và Ba Ngôi vẫn là một Chúa.

Trong Thần Học, thuật ngữ “mầu nhiệm “ nói đến những chân lý do Thiên Chúa mạc khải vượt quá khả năng lĩnh hội của lý trí thuần túy. Mầu nhiệm là những chân lý mà lý trí con người không thể hiểu thấu; chỉ bằng đức tin mà chúng ta chấp nhận những gì Thiên Chúa phán dạy. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đó là mầu nhiệm về chính Thiên Chúa. Vì thế,

mầu nhiệm này là khởi nguyên của tất cả mầu nhiệm đức tin khác (mầu nhiệm bậc thứ hai là Mầu Nhiệm Nhập Thể) , là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm đó. Mầu nhiệm này cũng là trung tâm của “Lịch sử Cứu Chuộc.Không những Đức Tin của chúng ta mà cả lịch sử cứu chuộc đều xoay quanh mầu nhiệm Thiên

Chúa Ba Ngôi. Lịch sử về cách con người được cứu độ thể hiện hoạt động của Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần trong lịch sử loài người. Chúng ta nhận ra hoạt động của Chúa Cha trong Cựu Ước, của Chúa Con trong Tin Mừng, và của Chúa Thánh Thần từ Ngày Lễ Ngũ Tuần cho tới nay. Hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng Ba Ngôi Thiên Chúa đều liên quan trong công cuộc cứu độ và thánh hóa mọi người.  

Khi chúng ta chịu Phép Rửa để gia nhập vào Đại Gia Đình Công Giáo, và khi chúng ta làm dấu Thánh Giá- Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần là tuyên xưng Đức Tin Một Thiên Chúa; tuyên xưng Mầu Nhiệm Ba Ngôi mà đôi khi chúng ta chỉ làm theo thói quen mà không cảm nhận giá trị của Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Vậy mỗi khi ông bà anh chị em làm dấu Thánh Giá, xin hãy trân trọng vì đó là cách chúng ta tuyên xưng Đức Tin của mình.

Thưa quý ông bà và anh chị em, sự tương quan trong một gia đình có những vị trí cao trọng khác nhau giữa Ông Bà- Cha Mẹ - Con Cái: đó là tương quan giữa con người nhưng được kết kết hợp bởi Tình Yêu để đem lại Hạnh Phúc. Tình yêu đó là sự làm việc của Chúa Thánh Thần, Tình Yêu đó là phát xuất từ Chúa Giê-su. Hãy dạy cho con cháu biết tôn kính ông bà và biết gìn giữ ngôn ngữ Việt Nam khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ, phải hiểu và hãnh diện mình là người Việt Nam, và biết trân trọng mỗi khi làm dấu Thánh Giá nhất là nên làm dấu trước những bữa ăn, dù ở nhà hay ở nhà hàng.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose