Thư Cha Chánh Xứ Ngày 22 Tháng 10 Năm 2017

Ngày 22 tháng 10 năm 2017

    Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

    Ngày Thứ Sáu, 13 tháng 10 vừa qua, giáo xứ chúng ta đã có buổi rước kiệu trọng thể

và lần hạt kinh Mân Côi sau Thánh Lễ. Tuy thời tiết đang giao mùa, trời đã sẩm tối và

gió lạnh, nhưng mọi người, từ ông bà cụ đến các cháu nhỏ đều rước kiệu Đức Mẹ và đọc

kinh Mân Côi rất sốt sắng. Điều này là bằng chứng của lòng yêu mến Đức Mẹ của mọi

người chúng ta.

    Từng câu kinh, từng lời nguyện là những lời cầu xin Đức Mẹ ban ơn lành cho thế giới,

cho giáo hội, đặc biệt xin Mẹ thương chúc phúc cho công trình xây dựng giáo xứ, và với

lòng khẩn xin chân thành của mỗi người chúng ta, chắc chắn Mẹ sẽ thương và chúc lành

để mọi diễn tiến được thuận lợi.

    Năm nay là năm dành cho giới trẻ, nên tháng 9 vừa qua, sau ngày Khai Mạc Năm Giới

Trẻ, mỗi thứ Sáu cuối tháng, sau Thánh Lễ sẽ có chầu Thánh Thể do các đoàn thể giới trẻ

trong giáo xứ phụ trách. Để ủng hộ và khuyến khích các em tham dự tích cực vào những

sinh hoạt hữu ích về tâm linh cho các em; tôi thiết nghĩ là ông bà, cha mẹ, chúng ta cũng

cần thể hiện một cách rõ ràng cụ thể  bằng việc cùng đến tham dự với các em trong giờ

chầu Thánh Thể này,  sự hiện diện của chúng ta cho các em cảm nhận được những việc

các em làm được ông bà, cha mẹ chấp thuận và ủng hộ.. Tuổi trẻ các em luôn muốn được

khen và được ủng hộ; luôn muốn thể hiện khả năng và tài trí; và những việc lành ích cho

đời sống tâm linh là điều nên làm hơn hết trong xã hội có quá nhiều quyến rũ tội lỗi. Rất

mong mỗi người chúng ta hãy thu xếp thời gian để đến tham dự và mang con em cùng đến.              

   Hãy dùng thời gian ngắn ngủi này để gần với Chúa Giê-su, hãy dâng lên Người những âu

lo, phiền muộn của cuộc sống...vì Chúa là Đấng hay thương xót và đầy lòng Yêu Thương!

Hãy tập cho con em cầu nguyện bằng trái tim hơn là câu kinh suông không suy nghĩ.

  Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang luôn ở cùng và ban cho chúng ta sự bình an.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose