Thư Cha Chánh Xứ Ngày 29 Tháng 10 Năm 2017

Ngày 29 tháng 10 năm 2017

    Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

    Địa phận San Jose được thành lập vào ngày 27 tháng Giêng năm 1981, và theo quy chế

của địa phận, tất cả các linh mục đều có mức lương như nhau không phân biệt cấp bậc và

ngày thụ phong.  Khi các cha dâng Thánh Lễ thì trong Thánh Lễ có thể nhiều ý lễ.  Riêng

các cha trong giáo xứ khi dâng Thánh Lễ thì mỗi cha chỉ được nhận $10.00. Các cha khách

khi đến giúp giáo xứ dâng Thánh Lễ ngày thường thì được nhận $50.00 và ngày Chúa

Nhật thì được nhận $100.00

    Giáo xứ Việt Nam của chúng ta rất đông giáo dân, và người Việt Nam chúng ta có thói

quen xin lễ hàng ngày và hàng tuần, vì thế Đức Cha cho phép giáo xứ được nhận nhiều

ý lễ và các ý lễ này đều được dâng trong các Thánh Lễ; vì thế nếu để ý, quý ông bà và

anh chị em sẽ thấy tất cả ý lễ quý ông bà và anh chị em xin đều được bỏ vào một phong

bì và được dâng lên cùng với của lễ. Tuy vậy các cha cũng chỉ được nhận 1 bổng lễ cho 1

Thánh Lễ mà thôi. Trong những năm trước, tiền xin lễ được dùng vào việc giúp đỡ người

nghèo tại Việt Nam. Nhưng trong những năm sau khi nhà thờ gặp hỏa hoạn; thì tiền xin lễ

đã được chuyển hỗ trợ cho quỹ xây dựng giáo xứ.

    Thưa quý ông bà và anh chị em, hiện tại số tiền thu được cho quỹ xây dựng vẫn còn

thiếu khoảng 9 triệu, nhưng nhờ số tiền xin lễ của quý ông bà anh chị trong mấy năm gần

đây cũng giúp được phần nào cho sự chậm thu này.  Xin quý ông bà và anh chị em tiếp

tục đóng góp càng sớm càng tốt để chúng ta có thể đạt được 100% tổng thu, thì việc xây

dựng sẽ không bị đình trệ vì thiếu kinh phí và chúng ta cũng không phải lo lắng cho việc

giá cả thị trường gia tăng.

    Xin Mẹ La Vang chúc phúc cho công trình của chúng ta được sớm hoàn tất.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Lm. Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose