Thư Cha Chánh Xứ Ngày 05 Tháng 11 Năm 2017_02

Thông Báo

Ngày 05 tháng 11 năm 2017

 Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Trong thời gian gần đây, một số người đã liên lạc với văn phòng giáo xứ về việc các
linh mục ngoài Giáo Phận San Jose thăm thân nhân và giáo dân tại địa phương.
Nhân dịp này, văn phòng cha xứ xin nhắc lại một vài quy định liên hệ như đã thông
báo trước đây:
1. Quý cha và giáo xứ luôn chào đón các cha đến thăm, cũng như tham dự các tổ
chức và nghi lễ phụng vụ với tâm tình hiệp thông và quý mến. Trong trường
hợp các cha dự tính sẽ làm lễ đồng tế, xin quý vị thân nhân giới thiệu để các
ngài có cơ hội gặp cha xứ hoặc các cha trong giáo xứ ít nhất là một ngày trước
đó. Theo như thông lệ hiện hành của Giáo Hội, các linh mục cần mang trong
mình một thẻ chứng nhận linh mục đang có hiệu lực và do giáo quyền trực
thuộc chứng nhận (các Đức Giám Mục hoặc Bề Trên). Do đó xin quý vị nhắc
các cha xuất trình thẻ “celebrate” và “in good standing” này khi gặp các cha
trong giáo xứ. Thật sự thủ tục này nhằm để tránh những trường hợp đáng tiếc
đã xảy ra trong địa phương chúng ta, như các linh mục giả hoặc đã bị treo
chén.
2. Trong trường hợp quý cha khách cử hành thánh lễ tại tư gia, những người tham
dự chỉ nên hạn chế trong thân nhân, gia đình; tuy nhiên không được cử hành
Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà riêng để tránh sự dễ nhầm lẫn và bảo đảm sự hiệp
nhất và ý nghiã quan trọng của việc cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ tụ họp
dâng lễ ngày Chúa Nhật.
3. Các hội đoàn trong giáo xứ không được mời cha khách, dưới danh nghĩa hội
đoàn GX, để xin cử hành các bí tích hoặc thăm viếng giáo dân, nếu không được
cha xứ hoặc quý cha linh hướng đồng ý; lý do chính là vì các cha trong GX có
trách nhiệm trong các việc mục vụ đối với giáo dân.
Hy vọng thông báo này giúp chúng ta hiểu rõ thêm các quy định hiện hành.

 

Thân ái trong Chúa Kitô,

 

Lm. Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose