Thư Cha Chánh Xứ Ngày 14 Tháng 01 Năm 2018

Ngày 14 tháng 1 năm 2017

 Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

 Qua lá thư này, tôi xin được chia sẻ tâm tình và thông báo với quý ông bà và anh chị em về Chương trình Giáo phận Quyên góp Hằng năm (ADA) liên quan đến Gíao xứ Đức Mẹ La Vang chúng ta. Chắc hẳn mọi người đã biết, mỗi năm Chương trình ADA này được Đức giám mục Giáo phận kêu gọi để tất cả giáo dân trong 53 giáo xứ và họ đạo trong toàn Giáo phận đóng góp tài chánh cho các hoạt động của Giáo phận.

 Tuy nhiên trong suốt 5 năm qua, quý ông bà và anh chị em trong Giáo xứ chúng ta đã được miễn đóng góp cho Chương trình ADA, sau khi Nhà thờ GX bị hỏa hoạn năm 2012. Tôi đã yêu cầu và được Đức cha Giáo phận chấp nhận việc giáo dân miễn đóng góp ADA trong 5 năm, hầu chúng ta có thể chú trọng hòan toàn vào Chương trình gây quỹ và đóng góp Xây dựng Nhà Chúa GX Đức Mẹ La Vang. Thời gian 5 năm đã qua. Hồng ân Thiên Chúa bao la! Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Mẹ La Vang về những thành qủa rất khả quan cho công trình xây dựng GX, với những đóng góp và hy sinh của quý ông bà, anh chị em và rất nhiều ân nhân. Chúng ta đang ở vào giai đoạn chót trước khi khởi công xây dựng Nhà thờ và cơ sở GXĐMLV!

 Do đó, liên quan đến Chương trình Giáo phận Quyên góp Hằng năm, giáo dân Giáo xứ chúng ta sẽ lại bắt đầu tham gia Chương trình ADA này, bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2017.  Tôi thiết nghĩ quý ông bà và anh chị em cũng hiểu và đồng ý rằng Chương trình quyên góp tài chánh hằng năm rất cần thiết để có quỹ điều hành và chi phí cho các hoạt động của Giáo phận, trong cả các lãnh vực của Toà giám mục, các sinh hoạt cấp giáo xứ, đoàn thể, qua các chương trình giúp phúc âm hoá, bác ái xã hội, cũng như việc đào tạo ơn gọi và trợ giúp các cha hưu dưỡng. Riêng với truyền thống Á đông tốt đẹp, “ăn qủa nhớ kẻ trồng cây”, người Công giáo Việt nam chúng ta luôn chân thành ghi ơn các linh mục giáo phận về hưu, đã suốt một đời hy sinh cho Chúa và Giáo hội, cử hành và ban phát ơn thánh Chúa qua các bí tích phụng vụ. Quỹ ADA của Giáo phận đặc biệt giúp cho quý cha hưu dưỡng giáo phận San Jose.

 Qua lá thư tâm tình này, cùng với Đức giám mục Patrick McGrath và quý cha trong GX, tôi kính xin quý ông bà và anh chị em lại tiếp tục tham gia Chương trình Giáo phận Quyên góp Hằng năm: Xin mỗi gia đình có thể đóng góp $350 đồng, coi như là mỗi ngày hy sinh khoảng $1 đồng cho Giáo phận trong một năm.

 Xin Chúa và Mẹ La Vang luôn tuôn đổ hồng ân xuống trên quý ông bà và anh chị em.

 Thân ái trong Chúa Kitô,

 

Lm. Phêrô Huỳnh Lợi

Chánh Xứ

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang San Jose