Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được tổ chức tại trường trung học Independence High School vào ngày 10 tháng 4 đến 12 tháng 4 năm 2015 với chủ đề "Thánh Tâm Chúa Giêsu Suối Nguồn Tình Yêu Vì Lòng Thương Xót"