Thắp Nến cầu nguyện và hạ nhà thờ

xin vào link sau đây dể xem video

https://www.youtube.com/watch?v=GziahmcYYh4

Đại lễ tưởng niệm và hạ nhà thờ cũ thuộc Giáo xứ St. Patrick"