Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2016

Cha Nguyễn Khác Hy giảng tĩnh tâm mùa vọng tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang november 2016

Cha Nguyen Khac Hy Tinh Tam Mua Vong 2016 Hay Ta On Chua Trong Moi Hoan Canh GXVNDM La Vang