Đoàn Tôma Thiện Mừng Bổn Mạng & 19 Năm Thành Lập

Thánh Thể là nền tảng xây dựng đời sống siêu nhiên, trong đó, khởi sự bằng việc dâng ngày buổi sáng, với tâm tình ước ao và sẵn sàng rước Chúa qua các hy sinh nhỏ bé hàng ngày, qua những hành động bác ái yêu thương, và qua ước vọng làm việc Tông Đồ. Và mỗi ngày được kết thúc bằng việc ghi chép trong Bó Hoa Thiêng cảm tạ hồng ân của Chúa.