Ngày Khai Mạc Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Xứ Việt Nam, San Jose năm 2013.