Ngày Bế Mạc Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Bế Mạc Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Việt Nam Năm 2013.