The Core Belief of Catholicism

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật thứ 12 MTN ngày 15 tháng 6 năm 2014 Bằng tiếng Anh

Click vào đây để download bài giảng này