Hãy Đến Với Chúa

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật 14 Mùa Thườn Niên năm A ngày 06 tháng 07 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này