Tầm Nhìn

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật thứ 17 MTN ngày 27 tháng 07 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này