Thánh Giá Vinh Quang & Thánh Giá Tự Diệt

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật 22MTN ngày 31 tháng 08 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này