Hãy Tỉnh Thức Và Đợi Chờ

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Mùa Vọng năm B ngày 30 tháng 11 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này