Hãy Làm Nhân Chứng

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng năm B ngày 14 tháng 12 năm 2014B

Click vào đây để download bài giảng này