Đức Vâng Lời

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay năm B ngày 08 tháng 03 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này