Bền Vững Trong Khói Lửa

Bài giảng của Cha Andrew Chúa Nhật Thứ Bốn Mùa Phục Sinh năm B ngày 26 tháng 04 năm 2015B

Click vào đây để download bài giảng này