Độc Tài Và Ganh Tỵ Trong Sứ Mệnh

Bài giảng của Cha Andrew trong Thánh lễ Chúa Nhật 26MTN_B ngày 30 tháng 09 năm 2012

Click vào đây để download bài giảng này