Đức Tin Và Khoa Học

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp Lễ Chúa Hiển Linh năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này