Tôi Thuộc "AO" Gì?

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm C ngày 02 tháng 06 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này