Phải Chăng Chúa Quá Mâu Thuẫn

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật 23MTN ngày 08 tháng 09 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này