Ôi Đồng Tiền !

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật Thứ 25 Mùa Thường Niên năm C ngày 22 tháng 09 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này