Hãy Xót Thương Thì Sẽ Được Thương Xót

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật Thứ 26 Mùa Thường Niên năm C ngày 29 tháng 09 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này