Đỉnh Cao Của Hy Vọng

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng năm A ngày 01 tháng 12 năm 2013

Click vào đây để download bài giảng này