Xin Dâng Lên

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật ngày 02 tháng 02 năm 2014

Click vào đây để download bài giảng này