Lý Trí Và Mầu Nhiệm

Bài giảng của Cha Andrew nhân dịp lễ Chúa Nhật Thứ Bốn Mùa Chay Năm A ngày 30 tháng 03 năm 2014A

Click vào đây để download bài giảng này