Cha Giuse Nguyễn Như Bích_Năm Thánh Gia Đình_10122015_CD2

Bài Giang của Cha Bích nhân dịp Năm Thánh Gia Đình ngày 10 tháng 12 năm 2015 với đề tài "Sống Tin Mừng trong đời sống gia đình"

Click vào đây để downloadbài giảng này