Bài Ca Dâng Hiến - pdf

Tác Giả: Trầm Hương - Dao Kim
Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền.

 


Can't see this document? Dowload this PDF