Bờ Đá Xanh Tạ Tội - pdf

Tác Giả: Đỗ Vy Hạ
Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành. Con say tiếng ca quên tình người bao la.

 


Can't see this document? Dowload this PDF