Kinh Hoà Bình

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người

 


Can't see this document? Dowload this PDF