Xin Vòng Đôi Tay

Ca sỹ: Lệ Hằng

Xin muôn ân tình Ngài từ khi lên ngôi yêu đương vạn loài. Ban cho con niềm vui...