Yêu Thương Cho Người

Ca sỹ: unknown

Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, bước Ngài con chưa thấy một lần...