Xin Ngài Thương Con

Ca sỹ: unknown

Là con nước xanh, là áng mây trôi, mênh mang giữa trời...