Tình Khúc Thiên Cung

Ngắm ánh sao đêm mơ khúc ca thiên thần. Khúc hát bêlem mơ tình yêu vua tình yêu đã giáng thế.