Chúa Ơi, Con Còn Hát

Chúa ơi, con còn hát mãi. Dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng...