Nhạc Video

Tình Yêu Thiên Chúa

Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền

Read more: Tình Yêu Thiên Chúa

Trở Về Bên Chúa

Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương.

Read more: Trở Về Bên Chúa

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi

Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Đây Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên.

Read more: Đừng Bỏ Con Chúa Ơi