Cho Con Vững Tin

Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha Nhân hiền khi đời sống nhẹ trôi êm đềm...