Chia Sẻ Của Cha Kim Long Về Thánh Nhạc

Thánh Nhạc là thành phần của Phụng Vụ và được xem như là một bè trong bài hợp ca. Ta không thể tách bè đó ra khỏi toàn bộ hoà âm. Do đó, ta cần tìm hiểu các cách diễn tả của Thánh Nhạc để khi hát, ta gặt hái được nhiều kết quả hơn.

 

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5