Liệu cộng đoàn chúng ta còn có khả năng và ước muốn tiếp tục đóng góp sau năm năm, để giáo xứ có thể đứng vững về phương diện tài chánh?

Sau khi đóng góp để xây dựng Nhà Thờ và cơ sở Giáo Xứ, chúng ta còn phải trang trải những chi phí thường xuyên sau này như thuế cơ sở, chi phí điều hành và bảo trì nữa. Liệu cộng đoàn chúng ta còn có khả năng và ước muốn tiếp tục đóng góp sau năm năm, để giáo xứ có thể đứng vững về phương diện tài chánh?

Nếu đã có đủ tài chánh để xây dựng hoàn thành ngôi nhà của mình, làm sao chúng ta lại e sợ không đủ phương tiện để cư ngụ trong ngôi nhà đó! Chỉ khi nào “vung tay quá trán”, vay nặng nợ để xây/mua nhà, người ta mới bị vỡ nợ mà phải bán nhà đi. Hoặc là xây nhà mà không có người ở, nên đành bỏ hoang. Phần chúng ta, chúng ta tự lực cánh sinh, “Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa”, và sẽ cư ngụ trong ngôi Nhà Chúa từ thế hệ này đến thế hệ khác. Như thế “Ân huệ Nhà Chúa, chúng con tận hưởng; Lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no” (Tv 65:5). Chúng ta còn ngại chi!


Tóm lại, với mục tiêu rõ ràng và động lực thuyết phục, chúng ta tin tưởng có thể góp gió thành bão, cùng nhau đóng góp tài chánh, công sức và tinh thần, để hoàn thành dự án xây dựng Nhà Thờ và cơ sở Giáo Xứ, hầu chúng ta có nơi quy tụ để thờ phượng Chúa, sinh hoạt cộng đoàn, và truyền đạt di sản dân tộc Việt cho con cháu chúng ta.