Tin Vui Về Cuộc Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Tin Vui về Cuộc Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Thánh Đường

Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang

 

Với sự chấp thuận và nâng đỡ của Đức Giám Mục giáo phận, từ tháng Năm 2013  giáo xứ chúng ta đã khởi sự chương trình 5 năm  “Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa” nhằm gây quỹ, kiến thiết và hoàn thành dự án xây dựng Thánh Đường và cơ sở Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang San Jose chúng ta.  Nỗ lực và thành quả trong bốn tháng qua cho thấy chương trình đã và đang tiến triển thật tốt đẹp.

Chương trình gây quỹ đang ở trong giai đoạn đầu, là giai đoạn “thầm lặng” quyên góp, qua việc tiếp xúc từng gia đình.  Kết quả sơ khởi đạt được rất khả quan. Cho đến hôm nay, quý cha đã tiếp xúc với khoảng 22% tổng số gia đình trong giáo xứ. Trong số các gia đình đã tiếp xúc, 98% ủng hộ và cam kết đóng góp cho quỹ “Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa”.  Trung bình, số tiền mỗi gia đình cam kết đóng góp trong 5 năm lên đến khoảng hai chục ngàn ($20,000) Mỹ kim. Con số chín mươi tám phần trăm tham gia đóng góp, với khoản dâng cúng trung bình hai chục ngàn Mỹ kim, là một thành quả rất ngoạn mục, một kỷ lục quyên góp tại giáo phận San Jose. Ngay cả những chuyên viên và quản trị gia đầy kinh nghiệm của công ty gây quỹ CCS cũng ngạc nhiên và thán phục tinh thần hy sinh, lòng quảng đại, và sự đồng tâm hiệp lực của cộng đoàn giáo xứ Việt Nam chúng ta.

Giai đoạn quyên góp thầm lặng (silent phase) vẫn đang được tiếp tục trong những tháng tới trước khi bước sang giai đoạn công khai (public phase).  Hiện tại, có khoảng 50 người tình nguyện viên hy sinh thời giờ và tài năng tham gia Ban Vận Động. Được sự ủy nhiệm của Cha chính xứ và quý Cha, họ liên lạc qua điện thoại với quý vị giáo dân, sắp xếp những cuộc tiếp xúc giữa quý cha với các gia đình, giải thích thủ tục và phụ giúp quý vị điền phiếu đóng góp. Xin quý vị đón nhận điện thoại và lời mời gọi gặp gỡ của các tình nguyện viên này. Sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia đóng góp của từng quý vị giáo dân là cần thiết để chương trình đạt được thành công.

“Góp Tay, Ta Xây Nhà Chúa” là công việc và trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Giáo xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang  là giáo xứ của chúng ta. Con đường xây dựng cơ sở giáo xứ, với kinh phí lên đến gần 40 triệu, còn dài và còn nhiều thách đố. Nhưng chắc chắn ước mơ về một ngôi Thánh Đường và cơ sở mới của giáo xứ Việt Nam, vừa khang trang đáp ứng nhu cầu thờ phượng  Chúa, vừa đầm ấm tỏa nét ngợi ca Mẹ La Vang, sẽ thành tựu nhờ những hy sinh tham gia đóng góp của tất cả chúng ta, trong ân sủng và ơn quan phòng của Thiên Chúa.