Thánh Phaolô LÊ VĂN LỘC, linh mục

Thánh Phaolô LÊ VĂN LỘC, linh mục

(1830–1859)

 

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định trong một gia đình đạo đức. Mồ côi cha mẹ từ khi lên 10 tuổi, ngài được một linh mục nhận nuôi và dạy dỗ. Sau đó ngài vào Chủng viện Cái Nhum một năm, rồi được Đức cha Lefèbvre gửi sang học tại Chủng viện Pénang. Nơi đây ngài tỏ ra là một chủng sinh gương mẫu về đời sống đạo đức cũng như về học vấn.

Năm 1850 ngài trở về quê nhà và đi giảng đạo nhiều nơi trước khi lần lượt lãnh các chức thánh. Đức cha thấy ngài xứng đáng nên đã truyền chức linh mục cho ngài vào ngày 7-2-1857.

Sau đó ngài nhận chức Bề trên Tiểu chủng viện Thị Nghè giữa cơn cấm đạo gắt gao của vua Tự Đức. Ít lâu sau ngài tạm cho các chủng sinh về gia đình và chính ngài cũng phải tìm nơi trú ẩn để dễ dàng giúp đỡ bổn đạo và các chủng sinh. Nhưng rồi ngài đã bị bắt vào cuối tháng 12 năm 1858 và bị tống ngục. Trong nhà tù, ngài luôn nêu gương sáng đức tin của một chủ chăn. Ngài bị các quan lên án trảm quyết và triều đình chuẩn y.

Ngài đã hiên ngang lãnh triều thiên tử đạo ngày 13-02-1859. Đức Giáo hoàng Piô X đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 02-05-1909 và Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19-06-1988.